Formularz rejestracyjny wózka narzędziowegoImię  
Nazwisko  
Nazwa firmy (opcjonalnie)
Numer telefonu  
Adres email  
Adres do wysyłki (ulica,kod,miasto)  
Wgraj dowód zakupu ( skan lub zdjęcie)  
1. Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Luna Polska Sp.z o.o. właściciela strony www.tengtools.pl w celu realizacji zamówienia wynikającego z akcji promocyjnej.(zgoda wymagana)  
2. Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Luna Poska Sp. z o.o. w celach: przesyłania katalogów w formie elektronicznej z produktami i usługami oraz marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług, a polegającego na przekazywaniu, wyświetlaniu lub przesyłaniu informacji handlowych (newsletter) za pomocą urządzeń komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.
3. Zapoznałem się z regulaminem (zgoda wymagana) Regulamin  


Odpowiednio powyższe zgody dotyczą :

  1. Wyrażam zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwaną RODO) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Luna Polska Sp. z o.o. właściciela strony www.tengtools.pl w celu realizacji zamówienia wynikającego z akcji promocyjne. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy także, że Państwa dane nie będą automatycznie przetwarzane (profilowane) oraz nie będą przekazywane poza obszar UE, EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
  2. Wyrażam zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwaną RODO) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Luna Poska Sp. z o.o. w celach: przesyłania katalogów w formie elektronicznej z produktami i usługami oraz marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług, a polegającego na przekazywaniu, wyświetlaniu lub przesyłaniu informacji handlowych (newsletter) za pomocą urządzeń komunikacji elektronicznej lub telefonicznej. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody osoby, której dane dotyczą lub wniesienia przez nią skutecznego sprzeciwu. . W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy także, że Państwa dane nie będą automatycznie przetwarzane (profilowane) oraz nie będą przekazywane poza obszar UE, EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.


Promocja ważna w okresie 01.10.2019 do 31.12.2019